John o’Donohue, filosoof

“Een symbool bevindt zich nooit helemaal in het licht. Het houdt een vitale verbinding met zijn wortels in het duister. Het heeft vele gezichten. Een symbool nodigt uit tot denken. Een symbool nagelt het denken niet vast aan halve waarheden. Een symbool leeft; het port het denken voortdurend zachtjes aan tot nieuwe inzichten. Omdat het leeft, weerspiegelt het heel getrouw de subtiele veranderingen die steeds weer in uw ziel plaatsvinden. …. Een symbool staat open en biedt ruimte voor de diepte en het paradoxale die in u huizen”.

Beeldtaal

De schilderijen uit Magic Worlds en Silent Mirrors zijn ontstaan vanuit een verlangen naar het vinden van antwoorden op levensvragen. Ieder schilderij is een intuïtieve ontdekkings- reis. In de beeldtaal wordt gebruik gemaakt van symbolen die een betekenis hebben op zichzelf maar gecombineerd een eigen verhaal vertellen. Een ieder heeft een andere perceptie. De toeschouwer vertaald z’n ‘eigen werkelijkheid’ in hetgeen hij ziet. Hieronder een korte uitleg van een aantal symbolen en titels.

Anam Cara (zielsvriend) is de Keltische opvatting van vriendschap. Een onvoorwaardelijke liefde die alle conventies doorbreekt. De Anam Cara ervaring is een flits van herkenning. Je wordt je bewust van elkaar; je hebt het gevoel elkaar altijd al gekend te hebben.

Bushido staat voor ‘weg van de strijder’. Het komt van de Japanse zwaardmeesters (Samurai) en behoort tot de hoogste vormen van kunst in Zen. Voor de Samurai heeft zowel de techniek van het zwaard vechten als de persoonlijke ontwikkeling de hoogste prioriteit.

Draken De draak in mijn schilderijen staat voor gedachten en illusies. Er wordt ook wel gezegd: in het Westen strijden ze met de draak en in het Oosten berijden ze de draak. De vraag is ‘Voor welke draak kies jij?’ De Westerse draak heeft een geschubde huid, scherpe klauwen, een harde gespierde staart en vleugels. Hij kan heel agressief zijn; wanneer hij wordt bedreigd spuwt hij vuur. De Westerse draak leeft op het land op afgelegen plekken, veelal in grotten. Hij is gek op schatten.

De Oosterse draak heeft veelal een vriendelijke aard. Hij
leeft in de wateren op aarde. De oceanen, rivieren en meren zijn z’n thuis. Z’n huid is bedekt met schubben. Hij heeft een kameelachtige kop en horens. In zijn baard draagt hij een parel met toverkracht. Hiermee kan hij zich groot en klein maken… en kan hij vliegen, hoog in de hemel. Wordt zijn woede opgewekt dan teisteren stormen de oceanen. Is de Oosterse draak goed gezind dan zijn de wateren kalm en uitnodigend.

Gevleugelde leeuw en verstrengelde slangen De leeuw is het symbool van het dierlijke, de hartstocht en de instinctieve liefde. De twee verstrengelde slangen laten een ontmoeting op energieniveau zien. Ze kronkelen om elkaar heen en stijgen op. De leeuw krijgt vleugels. De seksuele passie wordt getransformeerd. De gevleugelde leeuw is de bewust geworden liefde die het lichamelijke niveau overstijgt tot het niveau van geestelijke liefde.

Gordijn Staat voor idee-fixe van de werkelijkheid.

Juno & Jupiter Een godenpaar. Juno,is de beschermvrouwe van het huwelijk en is de wijze maar ook strijdbare gemalin van Jupiter. Hij houdt het geweten wakker teneinde op aarde goedheid, rechtvaardigheid, orde, welwillendheid en vriendelijkheid te laten regeren en onechtheid en onwaarheid te straffen. Juno staat voor Intuïtie en vrouwelijke expressie. De intuïtie is de van binnenuit komende praktische waarheid. Jupiter staat voor Waarheid en mannelijke expressie. De Waarheid bevrijdt.